Phần mở đầu - 5102

Mã HS Việt Nam 5102 - Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ.

tra cứu mã hs số 5102của Việt Nam là Đối với Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5102 Lông động vật loại thô hoặc mịn, chưa chải thô hoặc chải kỹ.
             51021100 Lông động vật loại mịn:Của dê Casơmia (len casơmia)
             51021900 Loại khác
             51022000 Lông động vật loại thô

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in