Phần mở đầu - 3604

Mã HS Việt Nam 3604 - Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác.

tra cứu mã hs số 3604của Việt Nam là Đối với Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3604 Pháo hoa, pháo hiệu, pháo mưa, pháo hiệu sương mù và các sản phẩm pháo khác.
             36041000 Pháo hoa
      360490 Loại khác:
             36049020 Pháo hoa nhỏ và kíp nổ dùng làm đồ chơi
             36049030 Pháo hiệu hoặc pháo thăng thiên
             36049090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in