mã hs - 03048300

Mã HS Việt Nam 03048300 | HTS Mã Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)

tra cứu mã hs số 03048300 của Việt Nam là Đối với Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0304 Philê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
03048300 Cá dẹt (Pleuronectidae, Bothidae, Cynoglossidae, Soleidae, Scophthalmidae và Citharidae)