Phần mở đầu - 7208

Mã HS Việt Nam 7208 - Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng.

tra cứu mã hs số 7208của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7208 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, được cán nóng, chưa phủ, mạ hoặc tráng.
             72081000 Dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi
             72082500 Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, đã ngâm tẩy gỉ:Chiều dày từ 4,75 mm trở lên
             72082600 Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm
      720827 Chiều dày dưới 3mm:
             72082710 Chiều dày dưới 2mm
             72082790 Loại khác
             72083600 Loại khác, dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nóng:Chiều dày trên 10 mm
             72083700 Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm
             72083800 Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm
             72083900 Chiều dày dưới 3 mm
             72084000 Dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng, có hình dập nổi trên bề mặt
             72085100 Loại khác, dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nóng:Chiều dày trên 10 mm
             72085200 Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm
             72085300 Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm
             72085400 Chiều dày dưới 3 mm
             72089000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in