Phần mở đầu - 7209

Mã HS Việt Nam 7209 - Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.

tra cứu mã hs số 7209của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7209 Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên, cán nguội (ép nguội), chưa dát phủ, mạ hoặc tráng.
             72091500 Ở dạng cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):Có chiều dày từ 3 mm trở lên
             72091600 Có chiều dày trên 1 mm đến dưới 3 mm
             72091700 Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm
      720918 Có chiều dày dưới 0,5 mm:
             72091810 Tấm thép đen (tôn đen) cán để tráng thiếc (Tinmill blackplateTMBP)
             72091891 Loại khác:Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm
             72091899 Loại khác
             72092500 Ở dạng không cuộn, không được gia công quá mức cán nguội (ép nguội):Có chiều dày từ 3 mm trở lên
             72092600 Có chiều dày trên 1mm đến dưới 3mm
             72092700 Có chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm
      720928 Có chiều dày dưới 0,5 mm:
             72092810 Có hàm lượng carbon dưới 0,6% tính theo trọng lượng và chiều dày không quá 0,17 mm
             72092890 Loại khác
      720990 Loại khác:
             72099010 Hình lượn sóng
             72099090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in