Phần mở đầu - 7225

Mã HS Việt Nam 7225 - Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.

tra cứu mã hs số 7225của Việt Nam là Đối với Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7225 Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.
             72251100 Bằng thép silic kỹ thuật điện:Các hạt (cấu trúc tế vi) kết tinh có định hướng
             72251900 Loại khác
      722530 Loại khác, không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn:
             72253010 Thép gió
             72253090 Loại khác
      722540 Loại khác, không gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn:
             72254010 Thép gió
             72254090 Loại khác
      722550 Loại khác, chưa được gia công quá mức cán nguội:
             72255010 Thép gió
             72255090 Loại khác
      722591 Loại khác:Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp điện phân:
             72259110 Thép gió
             72259190 Loại khác
      722592 Được mạ hoặc tráng kẽm bằng phương pháp khác:
             72259210 Thép gió
             72259290 Loại khác
      722599 Loại khác:
             72259910 Thép gió
             72259990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in