Phần mở đầu - 7219

Mã HS Việt Nam 7219 - Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.

tra cứu mã hs số 7219của Việt Nam là Đối với Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7219 Các sản phẩm của thép không gỉ cán phẳng, có chiều rộng từ 600 mm trở lên.
             72191100 Không gia công quá mức cán nóng, ở dạng cuộn:Chiều dày trên 10 mm
             72191200 Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm
             72191300 Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm
             72191400 Chiều dày dưới 3 mm
             72192100 Không gia công quá mức cán nóng, không ở dạng cuộn:Chiều dày trên 10 mm
             72192200 Chiều dày từ 4,75 mm đến 10 mm
             72192300 Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75mm
             72192400 Chiều dày dưới 3 mm
             72193100 Không gia công quá mức cán nguội:Chiều dày từ 4,75 mm trở lên
             72193200 Chiều dày từ 3 mm đến dưới 4,75 mm
             72193300 Chiều dày trên 1mm đến dưới 3 mm
             72193400 Chiều dày từ 0,5 mm đến 1 mm
             72193500 Chiều dày dưới 0,5 mm
             72199000 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in