Phần mở đầu - 5306

Mã HS Việt Nam 5306 - Sợi lanh.

tra cứu mã hs số 5306của Việt Nam là Đối với Sợi lanh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Sợi lanh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5306 Sợi lanh.
             53061000 Sợi đơn
             53062000 Sợi xe hoặc sợi cáp

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in