Phần mở đầu - 3918

Mã HS Việt Nam 3918 - Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này.

tra cứu mã hs số 3918của Việt Nam là Đối với Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  3918 Tấm trải sàn bằng plastic, có hoặc không tự dính, dạng cuộn hoặc dạng tấm rời để ghép; tấm phủ tường hoặc phủ trần bằng plastic, như đã nêu trong Chú giải 9 của Chương này.
      391810 Từ polyme vinyl clorua:
             39181011 Tấm trải sàn:Dạng tấm rời để ghép
             39181019 Loại khác
             39181090 Loại khác
      391890 Từ plastic khác:
             39189011 Tấm trải sàn:Dạng tấm rời để ghép, bằng polyetylen
             39189013 Loại khác, bằng polyetylen
             39189014 Từ dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
             39189019 Loại khác
             39189091 Loại khác:Bằng polyetylen
             39189092 Bằng dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên
             39189099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in