Phần mở đầu - 1105

Mã HS Việt Nam 1105 - Bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên từ khoai tây.

tra cứu mã hs số 1105của Việt Nam là Đối với Bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên từ khoai tây.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên từ khoai tây. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1105 Bột, bột thô, bột mịn, mảnh lát, hạt và viên từ khoai tây.
             11051000 Bột, bột mịn và bột thô
             11052000 Dạng mảnh lát, hạt và bột viên

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in