Phần mở đầu - 2106

Mã HS Việt Nam 2106 - Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 2106của Việt Nam là Đối với Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2106 Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
             21061000 Protein cô đặc và chất protein được làm rắn
      210690 Loại khác:
             21069010 Phù trúc (váng đậu khô) và đậu phụ
             21069020 Xirô đã pha màu hoặc hương liệu
             21069030 Kem không sữa
             21069041 Chất chiết nấm men tự phân:Dạng bột
             21069049 Loại khác
             21069051 Các chế phẩm không chứa cồn được sử dụng để chế biến hoặc sản xuất đồ uống:Chế phẩm được sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất chất cô đặc tổng hợp
             21069052 Chất cô đặc tổng hợp để pha đơn giản với nước làm đồ uống
             21069053 Sản phẩm từ sâm
             21069059 Loại khác
             21069061 Các chế phẩm có chứa cồn được sử dụng để chế biến hoặc sản xuất đồ uống:Chế phẩm được sử dụng làm nguyên liệu thô để sản xuất chất cô đặc tổng hợp:Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng lỏng
             21069062 Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng khác
             21069064 Chất cô đặc tổng hợp dùng để pha đơn giản với nước làm đồ uống:Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng lỏng
             21069065 Loại sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng khác
             21069066 Loại khác, sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng lỏng
             21069067 Loại khác, sử dụng để sản xuất đồ uống có cồn, dạng khác
             21069069 Loại khác
             21069070 Thực phẩm bổ sung
             21069080 Hỗn hợp vi lượng để bổ sung vào thực phẩm
             21069091 Loại khác:Hỗn hợp khác của hoá chất với thực phẩm hoặc các chất khác có giá trị dinh dưỡng, dùng để chế biến thực phẩm
             21069092 Chế phẩm từ sâm
             21069093 Chế phẩm thực phẩm dùng cho trẻ em thiếu lactaza
             21069094 Các chế phẩm thực phẩm khác dùng cho trẻ em
             21069095 Seri kaya
             21069096 Sản phẩm dinh dưỡng y tế khác
             21069098 Các chế phẩm hương liệu khác
             21069099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in