Phần mở đầu - 6404

Mã HS Việt Nam 6404 - Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt.

tra cứu mã hs số 6404của Việt Nam là Đối với Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6404 Giày, dép có đế ngoài bằng cao su, plastic, da thuộc hoặc da tổng hợp và mũ giày bằng vật liệu dệt.
      640411 Giày, dép có đế ngoài bằng cao su hoặc plastic:Giày, dép thể thao, giày tennis, giày bóng rổ, giày thể dục, giày luyện tập và các loại tương tự:
             64041110 Giày, dép có gắn đinh, gắn miếng đế chân hoặc các loại tương tự
             64041120 Giày, dép dùng trong đấu vật, cử tạ hoặc thể dục thể hình
             64041190 Loại khác
             64041900 Loại khác
             64042000 Giày, dép có đế ngoài bằng da thuộc hoặc da tổng hợp