mã hs - 02031100

Mã HS Việt Nam 02031100 | HTS Mã Tươi hoặc ướp lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu

tra cứu mã hs số 02031100 của Việt Nam là Đối với Tươi hoặc ướp lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0203 Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02031100 Tươi hoặc ướp lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu