mã hs - 03076020

Mã HS Việt Nam 03076020 | HTS Mã Tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh

tra cứu mã hs số 03076020 của Việt Nam là Đối với Tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0307 Động vật thân mềm, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, sống, tươi, ướp lạnh, đông lạnh, làm khô, muối hoặc ngâm nước muối; động vật thân mềm hun khói, đã hoặc chưa bóc mai, vỏ, đã hoặc chưa làm chín trước hoặc trong quá trình hun khói; bột mịn, bột thô và bột viên của động vật thân mềm, thích hợp dùng làm thức ăn cho người.
030760 Ốc, trừ ốc biển:
03076020 Tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh