mã hs - 06031100

Mã HS Việt Nam 06031100 | HTS Mã Tươi:Hoa hồng

tra cứu mã hs số 06031100 của Việt Nam là Đối với Tươi:Hoa hồng. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0603 Cành hoa và nụ dùng làm hoa bó hoặc để trang trí, tươi, khô, đã nhuộm, tẩy, thấm tẩm hoặc xử lý cách khác.
06031100 Tươi:Hoa hồng