mã hs - 02089010

Mã HS Việt Nam 02089010 | HTS Mã Đùi ếch

tra cứu mã hs số 02089010 của Việt Nam là Đối với Đùi ếch. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0208 Thịt khác và phụ phẩm dạng thịt ăn được sau giết mổ của động vật khác, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
020890 Loại khác:
02089010 Đùi ếch