mã hs - 02032100

Mã HS Việt Nam 02032100 | HTS Mã Đông lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu

tra cứu mã hs số 02032100 của Việt Nam là Đối với Đông lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0203 Thịt lợn, tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
02032100 Đông lạnh:Thịt cả con và nửa con không đầu