mã hs - 03047100

Mã HS Việt Nam 03047100 | HTS Mã Philê đông lạnh của họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae:Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)

tra cứu mã hs số 03047100 của Việt Nam là Đối với Philê đông lạnh của họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae:Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0304 Philê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh.
03047100 Philê đông lạnh của họ cá Bregmacerotidae, Euclichthyidae, Gadidae, Macrouridae, Melanonidae, Merlucciidae, Moridae và Muraenolepididae:Cá tuyết (Gadus morhua, Gadus ogac, Gadus macrocephalus)