Phần mở đầu - 2009

Mã HS Việt Nam 2009 - Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường chất làm ngọt khác.

tra cứu mã hs số 2009của Việt Nam là Đối với Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường chất làm ngọt khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường chất làm ngọt khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2009 Các loại nước ép trái cây (kể cả hèm nho) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường chất làm ngọt khác.
             20091100 Nước cam ép:Đông lạnh
             20091200 Không đông lạnh, với trị giá Brix không quá 20
             20091900 Loại khác
             20092100 Nước bưởi ép (kể cả nước quả bưởi chùm):Với trị giá Brix không quá 20
             20092900 Loại khác
             20093100 Nước ép từ một loại quả thuộc chi cam quýt khác:Với trị giá Brix không quá 20
             20093900 Loại khác
             20094100 Nước dứa ép:Với trị giá Brix không quá 20
             20094900 Loại khác
             20095000 Nước cà chua ép
             20096100 Nước nho ép (kể cả hèm nho):Với trị giá Brix không quá 30
             20096900 Loại khác
             20097100 Nước táo ép:Với trị giá Brix không quá 20
             20097900 Loại khác
      200981 Nước ép từ một loại quả hoặc rau khác:Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitisidaea):
             20098110 Dùng cho trẻ em
             20098190 Loại khác
      200989 Loại khác:
             20098910 Nước ép từ quả phúc bồn đen
             20098991 Loại khác:Dùng cho trẻ em
             20098999 Loại khác
      200990 Nước ép hỗn hợp:
             20099010 Dùng cho trẻ em
             20099090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in