Phần mở đầu - 2008

Mã HS Việt Nam 2008 - Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.

tra cứu mã hs số 2008của Việt Nam là Đối với Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. . tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2008 Quả, quả hạch và các phần khác ăn được của cây, đã chế biến hoặc bảo quản bằng cách khác, đã hoặc chưa pha thêm đường hay chất làm ngọt khác hoặc rượu, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác.
      200811 Quả hạch, lạc và hạt khác, đã hoặc chưa pha trộn với nhau:Lạc:
             20081110 Lạc rang
             20081120 Bơ lạc
             20081190 Loại khác
      200819 Loại khác, kể cả hỗn hợp:
             20081910 Hạt điều
             20081990 Loại khác
             20082000 Dứa
      200830 Quả thuộc chi cam quýt:
             20083010 Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu
             20083090 Loại khác
      200840 Lê:
             20084010 Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu
             20084090 Loại khác
      200850 Mơ:
             20085010 Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu
             20085090 Loại khác
      200860 Anh đào (Cherries):
             20086010 Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu
             20086090 Loại khác
      200870 Đào, kể cả quả xuân đào:
             20087010 Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu
             20087090 Loại khác
      200880 Dâu tây:
             20088010 Đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu
             20088090 Loại khác
             20089100 Loại khác, kể cả dạng hỗn hợp trừ loại thuộc phân nhóm 2008.19:Lõi cây cọ
             20089300 Quả nam việt quất (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos, Vaccinium Vitisidaea)
      200897 Dạng hỗn hợp:
             20089710 Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch
             20089720 Loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu
             20089790 Loại khác
      200899 Loại khác:
             20089910 Quả vải
             20089920 Quả nhãn
             20089930 Từ thân cây, rễ cây và các phần ăn được khác của cây, không bao gồm quả hoặc quả hạch
             20089940 loại khác, đã pha thêm đường hoặc chất làm ngọt khác hoặc rượu
             20089990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in