Phần mở đầu - 6210

Mã HS Việt Nam 6210 - Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07.

tra cứu mã hs số 6210của Việt Nam là Đối với Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6210 Quần áo may từ các loại vải thuộc nhóm 56.02, 56.03, 59.03, 59.06 hoặc 59.07.
      621010 Từ các loại vải thuộc nhóm 56.02 hoặc 56.03:
             62101011 Quần áo bảo hộ dùng trong công nghiệp:Quần áo chống các chất hóa học, phóng xạ hoặc chống cháy
             62101019 Loại khác
             62101090 Loại khác
      621020 Quần áo khác, loại được mô tả từ phân nhóm 6201.11 đến 6201.19:
             62102020 Quần áo chống cháy
             62102030 Quần áo chống các chất hóa học hoặc phóng xạ
             62102040 Các loại quần áo bảo hộ khác
             62102090 Loại khác
      621030 Quần áo khác, loại được mô tả từ phân nhóm 6202.11 đến 6202.19:
             62103020 Quần áo chống cháy
             62103030 Quần áo chống các chất hóa học hoặc phóng xạ
             62103040 Các loại quần áo bảo hộ khác
             62103090 Loại khác
      621040 Quần áo khác dùng cho nam giới hoặc trẻ em trai:
             62104010 Quần áo chống cháy
             62104020 Quần áo chống các chất hóa học hoặc phóng xạ
             62104090 Loại khác
      621050 Quần áo khác dùng cho phụ nữ hoặc trẻ em gái:
             62105010 Quần áo chống cháy
             62105020 Quần áo chống các chất hóa học hoặc phóng xạ
             62105090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in