Phần mở đầu - 6113

Mã HS Việt Nam 6113 - Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07.

tra cứu mã hs số 6113của Việt Nam là Đối với Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6113 Quần áo được may từ các loại vải dệt kim hoặc móc thuộc nhóm 59.03, 59.06 hoặc 59.07.
             61130010 Bộ đồ của thợ lặn
             61130030 Quần áo chống cháy
             61130040 Quần áo bảo hộ khác
             61130090 Loại khác