Phần mở đầu - 5803

Mã HS Việt Nam 5803 - Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06.

tra cứu mã hs số 5803của Việt Nam là Đối với Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  5803 Vải dệt quấn, trừ các loại vải khổ hẹp thuộc nhóm 58.06.
             58030010 Từ bông
             58030020 Từ xơ nhân tạo
             58030091 Loại khác:Loại sử dụng để phủ cây trồng
             58030099 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in