Phần mở đầu - 0910

Mã HS Việt Nam 0910 - Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), lá húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, cari (curry) và các loại gia vị khác.

tra cứu mã hs số 0910của Việt Nam là Đối với Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), lá húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, cari (curry) và các loại gia vị khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), lá húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, cari (curry) và các loại gia vị khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0910 Gừng, nghệ tây, nghệ (curcuma), lá húng tây, cỏ xạ hương, lá nguyệt quế, cari (curry) và các loại gia vị khác.
             09101100 Gừng:Chưa xay hoặc chưa nghiền
             09101200 Đã xay hoặc nghiền
             09102000 Nghệ tây
             09103000 Nghệ (curcuma)
      091091 Gia vị khác:Hỗn hợp các gia vị đã nêu trong Chú giải 1(b) của Chương này:
             09109110 Cari (curry)
             09109190 Loại khác
      091099 Loại khác:
             09109910 Lá húng tây, cỏ xạ hương; lá nguyệt quế
             09109990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in