Phần mở đầu - 7013

Mã HS Việt Nam 7013 - Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18).

tra cứu mã hs số 7013của Việt Nam là Đối với Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7013 Bộ đồ ăn, đồ nhà bếp, đồ vệ sinh, đồ dùng văn phòng, đồ trang trí nội thất hoặc đồ dùng cho các mục đích tương tự bằng thủy tinh (trừ các sản phẩm thuộc nhóm 70.10 hoặc 70.18).
             70131000 Bằng gốm thủy tinh
             70132200 Bộ đồ uống bằng thủy tinh, trừ loại bằng gốm thủy tinh:Bằng pha lê chì
             70132800 Loại khác
             70133300 Bộ đồ uống bằng thủy tinh, trừ loại bằng gốm thủy tinh:Bằng pha lê chì
             70133700 Loại khác
             70134100 Bộ đồ ăn (trừ bộ đồ dùng để uống) hoặc đồ nhà bếp bằng thủy tinh, trừ loại bằng gốm thủy tinh:Bằng pha lê chì
             70134200 Bằng thủy tinh có hệ số giãn nở tuyến tính không quá 5 x 106 độ Kenvin khi ở nhiệt độ từ 0oC đến 300 oC
             70134900 Loại khác
             70139100 Đồ dùng bằng thủy tinh khác:Bằng pha lê chì
             70139900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in