Phần mở đầu - 6908

Mã HS Việt Nam 6908 - Gạch lát nền, ốp tường và lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ đã tráng men; các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đã tráng men, có hoặc không có lớp nền.

tra cứu mã hs số 6908của Việt Nam là Đối với Gạch lát nền, ốp tường và lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ đã tráng men; các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đã tráng men, có hoặc không có lớp nền.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Gạch lát nền, ốp tường và lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ đã tráng men; các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đã tráng men, có hoặc không có lớp nền. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6908 Gạch lát nền, ốp tường và lát nền, lòng lò sưởi bằng gốm, sứ đã tráng men; các khối khảm và các sản phẩm tương tự bằng gốm, sứ đã tráng men, có hoặc không có lớp nền.
      690810 Gạch, khối và các sản phẩm tương tự dạng hình chữ nhật hoặc dạng khác, mà diện tích bề mặt lớn nhất của nó có thể nằm gọn trong một hình vuông có cạnh nhỏ hơn 7cm:
             69081010 Gạch lát nền, ốp tường hoặc lát lòng lò sưởi
             69081090  Loại khác
      690890 Loại khác:
             69089011 Gạch trơn (chưa có hoa văn):Gạch lát nền, ốp tường hoặc lát lòng lò sưởi
             69089019  Loại khác
             69089091 Loại khác:Gạch lát nền, ốp tường hoặc lát lòng lò sưởi
             69089099  Loại khác