Phần mở đầu - 6216

Mã HS Việt Nam 6216 - Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao.

tra cứu mã hs số 6216của Việt Nam là Đối với Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6216 Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao.
             62160010 Găng tay bảo hộ lao động, găng tay hở ngón và găng tay bao
             62160091 Loại khác:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             62160092 Từ bông
             62160099 Loại khác