Phần mở đầu - 6116

Mã HS Việt Nam 6116 - Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, dệt kim hoặc móc.

tra cứu mã hs số 6116của Việt Nam là Đối với Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, dệt kim hoặc móc.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, dệt kim hoặc móc. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  6116 Găng tay, găng tay hở ngón và găng tay bao, dệt kim hoặc móc.
      611610 Được ngâm tẩm, tráng hoặc phủ với plastic hoặc cao su:
             61161010 Găng tay của thợ lặn
             61161090 Loại khác
             61169100 Loại khác:Từ lông cừu hoặc lông động vật loại mịn
             61169200 Từ bông
             61169300 Từ sợi tổng hợp
             61169900 Từ các vật liệu dệt khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in