Phần mở đầu - 1520

Mã HS Việt Nam 1520 - Glycerin, thô; nước glycerin và dung dịch kiềm glycerin.

tra cứu mã hs số 1520của Việt Nam là Đối với Glycerin, thô; nước glycerin và dung dịch kiềm glycerin.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Glycerin, thô; nước glycerin và dung dịch kiềm glycerin. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1520 Glycerin, thô; nước glycerin và dung dịch kiềm glycerin.
             15200010 Glycerin thô
             15200090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in