mã hs - 84149016

Mã HS Việt Nam 84149016 | HTS Mã Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8414.40

tra cứu mã hs số 84149016 của Việt Nam là Đối với Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8414.40. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8414 Bơm không khí hoặc bơm chân không, máy nén không khí hay chất khí khác và quạt; nắp chụp điều hòa gió hoặc thông gió có kèm theo quạt, có hoặc không lắp bộ phận lọc.
841490 Bộ phận:
84149016 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8414.40