mã hs - 84219930

Mã HS Việt Nam 84219930 | HTS Mã Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.31

tra cứu mã hs số 84219930 của Việt Nam là Đối với Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.31. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
8421 Máy ly tâm, kể cả máy làm khô bằng ly tâm; máy và thiết bị lọc hay tinh chế chất lỏng hoặc chất khí.
842199 Loại khác:
84219930 Của hàng hóa thuộc phân nhóm 8421.31