Phần mở đầu - 2618

Mã HS Việt Nam 2618 - Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 2618của Việt Nam là Đối với Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2618 Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.
             26180000 Xỉ hạt nhỏ (xỉ cát) từ công nghiệp luyện sắt hoặc thép.

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in