Phần mở đầu - 7205

Mã HS Việt Nam 7205 - Hạt và bột, của gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép.

tra cứu mã hs số 7205của Việt Nam là Đối với Hạt và bột, của gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hạt và bột, của gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  7205 Hạt và bột, của gang thỏi, gang kính, sắt hoặc thép.
             72051000 Hạt
             72052100 Bột:Của thép hợp kim
             72052900 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in