Phần mở đầu - 0806

Mã HS Việt Nam 0806 - Quả nho, tươi hoặc khô.

tra cứu mã hs số 0806của Việt Nam là Đối với Quả nho, tươi hoặc khô.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Quả nho, tươi hoặc khô. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  0806 Quả nho, tươi hoặc khô.
             08061000 Tươi
             08062000 Khô