Phần mở đầu - 1202

Mã HS Việt Nam 1202 - Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh.

tra cứu mã hs số 1202của Việt Nam là Đối với Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  1202 Lạc chưa rang, hoặc chưa làm chín cách khác, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc vỡ mảnh.
             12023000 Hạt giống
             12024100 Loại khác:Lạc vỏ
             12024200 Lạc nhân, đã hoặc chưa vỡ mảnh