mã hs - 03025200

Mã HS Việt Nam 03025200 | HTS Mã Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)

tra cứu mã hs số 03025200 của Việt Nam là Đối với Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0302 Cá, tươi hoặc ướp lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt cá khác thuộc nhóm 03.04.
03025200 Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)