mã hs - 03036400

Mã HS Việt Nam 03036400 | HTS Mã Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)

tra cứu mã hs số 03036400 của Việt Nam là Đối với Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus). Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0303 Cá, đông lạnh, trừ philê cá (fillets) và các loại thịt khác thuộc nhóm 03.04.
03036400 Cá tuyết chấm đen (Melanogrammus aeglefinus)