Phần mở đầu - 8202

Mã HS Việt Nam 8202 - Cưa tay; lưỡi cưa các loại (kể cả các loại lưỡi rạch, lưỡi khía răng cưa hoặc lưỡi cưa không răng).

tra cứu mã hs số 8202của Việt Nam là Đối với Cưa tay; lưỡi cưa các loại (kể cả các loại lưỡi rạch, lưỡi khía răng cưa hoặc lưỡi cưa không răng).. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cưa tay; lưỡi cưa các loại (kể cả các loại lưỡi rạch, lưỡi khía răng cưa hoặc lưỡi cưa không răng). ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8202 Cưa tay; lưỡi cưa các loại (kể cả các loại lưỡi rạch, lưỡi khía răng cưa hoặc lưỡi cưa không răng).
             82021000 Cưa tay
      820220 Lưỡi cưa vòng:
             82022010 Lưỡi cưa vòng dạng cuộn
             82022090 Loại khác
      820231 Lưỡi cưa đĩa (kể cả các loại lưỡi cưa đã rạch hoặc khía):Có bộ phận vận hành làm bằng thép:
             82023110 Lưỡi cưa lọng
             82023190 Loại khác
             82023900 Loại khác, kể cả các bộ phận
             82024000 Lưỡi cưa xích
             82029100 Lưỡi cưa khác:Lưỡi cưa thẳng, để gia công kim loại
      820299 Loại khác:
             82029910 Lưỡi cưa thẳng
             82029990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in