Phần mở đầu - 8205

Mã HS Việt Nam 8205 - Dụng cụ cầm tay (kể cả đầu nạm kim cương để cắt kính), chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác; đèn xì; mỏ cặp, bàn cặp và các đồ nghề tương tự, trừ các loại phụ kiện và các bộ phận phụ trợ của máy công cụ; đe; bộ bệ rèn xách tay; bàn mài quay hoạt động bằng tay hoặc chân.

tra cứu mã hs số 8205của Việt Nam là Đối với Dụng cụ cầm tay (kể cả đầu nạm kim cương để cắt kính), chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác; đèn xì; mỏ cặp, bàn cặp và các đồ nghề tương tự, trừ các loại phụ kiện và các bộ phận phụ trợ của máy công cụ; đe; bộ bệ rèn xách tay; bàn mài quay hoạt động bằng tay hoặc chân.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Dụng cụ cầm tay (kể cả đầu nạm kim cương để cắt kính), chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác; đèn xì; mỏ cặp, bàn cặp và các đồ nghề tương tự, trừ các loại phụ kiện và các bộ phận phụ trợ của máy công cụ; đe; bộ bệ rèn xách tay; bàn mài quay hoạt động bằng tay hoặc chân. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8205 Dụng cụ cầm tay (kể cả đầu nạm kim cương để cắt kính), chưa được ghi hay chi tiết ở nơi khác; đèn xì; mỏ cặp, bàn cặp và các đồ nghề tương tự, trừ các loại phụ kiện và các bộ phận phụ trợ của máy công cụ; đe; bộ bệ rèn xách tay; bàn mài quay hoạt động bằng tay hoặc chân.
             82051000 Dụng cụ để khoan, ren hoặc ta rô
             82052000 Búa và búa tạ
             82053000 Bào, đục, đục máng và dụng cụ cắt tương tự cho việc chế biến gỗ
             82054000 Tuốc nơ vít
      820551 Dụng cụ cầm tay khác (kể cả đầu nạm kim cương để cắt kính):Dụng cụ dùng trong gia đình:
             82055110 Bàn là phẳng
             82055190 Loại khác
             82055900 Loại khác
             82056000 Đèn hàn
             82057000 Mỏ cặp, bàn cặp và các đồ nghề tương tự
             82059000 Loại khác, bao gồm bộ dụng cụ của hai phân nhóm trở lên thuộc nhóm này