Phần mở đầu - 8204

Mã HS Việt Nam 8204 - Cờ lê và thanh vặn ốc (bu lông) loại vặn bằng tay (kể cả cờ lê định lực nhưng trừ thanh vặn tarô); đầu cờ lê có thể thay đổi được, có hoặc không có tay vặn.

tra cứu mã hs số 8204của Việt Nam là Đối với Cờ lê và thanh vặn ốc (bu lông) loại vặn bằng tay (kể cả cờ lê định lực nhưng trừ thanh vặn tarô); đầu cờ lê có thể thay đổi được, có hoặc không có tay vặn.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cờ lê và thanh vặn ốc (bu lông) loại vặn bằng tay (kể cả cờ lê định lực nhưng trừ thanh vặn tarô); đầu cờ lê có thể thay đổi được, có hoặc không có tay vặn. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  8204 Cờ lê và thanh vặn ốc (bu lông) loại vặn bằng tay (kể cả cờ lê định lực nhưng trừ thanh vặn tarô); đầu cờ lê có thể thay đổi được, có hoặc không có tay vặn.
             82041100 Cờ lê và thanh vặn ốc (bu lông) và đai ốc, loại vặn bằng tay:Không điều chỉnh được
             82041200 Điều chỉnh được
             82042000 Đầu cờ lê có thể thay đổi, có hoặc không có tay vặn

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in