Phần mở đầu - 4017

Mã HS Việt Nam 4017 - Cao su cứng (ví dụ, ebonit) ở các dạng, kể cả phế liệu và phế thải; các sản phẩm bằng cao su cứng.

tra cứu mã hs số 4017của Việt Nam là Đối với Cao su cứng (ví dụ, ebonit) ở các dạng, kể cả phế liệu và phế thải; các sản phẩm bằng cao su cứng.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Cao su cứng (ví dụ, ebonit) ở các dạng, kể cả phế liệu và phế thải; các sản phẩm bằng cao su cứng. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  4017 Cao su cứng (ví dụ, ebonit) ở các dạng, kể cả phế liệu và phế thải; các sản phẩm bằng cao su cứng.
             40170010 Miếng ghép với nhau để ốp tường, lát sàn
             40170020 Các sản phẩm bằng cao su cứng khác
             40170090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in