mã hs - 39209910

Mã HS Việt Nam 39209910 | HTS Mã Từ protein đã được làm rắn hoặc dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên

tra cứu mã hs số 39209910 của Việt Nam là Đối với Từ protein đã được làm rắn hoặc dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
3920 Tấm, phiến, màng, lá và dải khác, bằng plastic, không xốp và chưa được gia cố, chưa gắn lớp mặt, chưa được bổ trợ hoặc chưa được kết hợp tương tự với các vật liệu khác.
392099 Từ plastic khác:
39209910 Từ protein đã được làm rắn hoặc dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên