mã hs - 73072210

Mã HS Việt Nam 73072210 | HTS Mã Có đường kính trong dưới 15 cm

tra cứu mã hs số 73072210 của Việt Nam là Đối với Có đường kính trong dưới 15 cm. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7307 Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép.
730722 Loại ống khuỷu, khuỷu nối ống và măng sông có ren để ghép nối:
73072210 Có đường kính trong dưới 15 cm