mã hs - 73079110

Mã HS Việt Nam 73079110 | HTS Mã Có đường kính trong dưới 15 cm

tra cứu mã hs số 73079110 của Việt Nam là Đối với Có đường kính trong dưới 15 cm. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7307 Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép.
730791 Loại khác:Loại có mép bích để ghép nối:
73079110 Có đường kính trong dưới 15 cm