mã hs - 73079210

Mã HS Việt Nam 73079210 | HTS Mã Có đường kính trong dưới 15 cm

tra cứu mã hs số 73079210 của Việt Nam là Đối với Có đường kính trong dưới 15 cm. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7307 Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép.
730792 Loại ống khuỷu, khuỷu nối ống và măng sông có ren để ghép nối:
73079210 Có đường kính trong dưới 15 cm