mã hs - 73079910

Mã HS Việt Nam 73079910 | HTS Mã Có đường kính trong dưới 15 cm

tra cứu mã hs số 73079910 của Việt Nam là Đối với Có đường kính trong dưới 15 cm. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
7307 Phụ kiện ghép nối cho ống và ống dẫn (ví dụ, khớp nối, khuỷu, măng sông), bằng sắt hoặc thép.
730799 Loai khác:
73079910 Có đường kính trong dưới 15 cm