mã hs - 08022100

Mã HS Việt Nam 08022100 | HTS Mã   Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):Chưa bóc vỏ

tra cứu mã hs số 08022100 của Việt Nam là Đối với   Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):Chưa bóc vỏ. Tra cứu Mã HTS hoặc HSN mới nhất của Việt Nam..

mã hs Mô Tả Món Hàng
0802 Quả hạch khác, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa bóc vỏ hoặc lột vỏ.
08022100   Quả phỉ hay hạt phỉ (Corylus spp.):Chưa bóc vỏ