Phần mở đầu - 2932

Mã HS Việt Nam 2932 - Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố oxy.

tra cứu mã hs số 2932của Việt Nam là Đối với Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố oxy.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố oxy. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2932 Hợp chất dị vòng chỉ chứa (các) dị tố oxy.
             29321100 Hợp chất có chứa một vòng furan chưa ngưng tụ (đã hoặc chưa hydro hóa) trong cấu trúc:Tetrahydrofuran
             29321200 2Furaldehyt (fufuraldehyt)
             29321300 Rượu furfuryl và rượu tetrahydrofurfuryl
             29321900 Loại khác
             29322000 Lactones
             29329100 Loại khác:Isosafrole
             29329200 1(1,3benzodioxol5yl) propan2one
             29329300 Piperonal
             29329400 Safrole
             29329500 Tetrahydrofucannabinols (tất cả các đồng phân)
      293299 Loại khác:
             29329910 Carbofuran
             29329990 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in