Phần mở đầu - 2937

Mã HS Việt Nam 2937 - Các hormon, prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp; các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng, kể cả chuỗi polypeptit cải biến, được sử dụng chủ yếu như hormon.

tra cứu mã hs số 2937của Việt Nam là Đối với Các hormon, prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp; các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng, kể cả chuỗi polypeptit cải biến, được sử dụng chủ yếu như hormon.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Các hormon, prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp; các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng, kể cả chuỗi polypeptit cải biến, được sử dụng chủ yếu như hormon. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2937 Các hormon, prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes, tự nhiên hoặc tái tạo bằng phương pháp tổng hợp; các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng, kể cả chuỗi polypeptit cải biến, được sử dụng chủ yếu như hormon.
             29371100 Các hormon polypeptit , các hormon protein và các hormon glycoprotein, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng:Somatotropin, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng
             29371200 Insulin và muối của nó
             29371900 Loại khác
             29372100 Các hormon steroit, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng:Cortisone, hydrocortisone, prednisone (dehydrocortisone) và prednisolone (dehydrohydrocortisone)
             29372200 Các dẫn xuất halogen hóa của các hormon corticosteroit (corticosteroidal hormones)
             29372300 Oestrogens và progestogens
             29372900 Loại khác
             29375000 Prostaglandins, thromboxanes và leukotrienes, các dẫn xuất và các chất có cấu trúc tương tự của chúng
      293790 Loại khác:
             29379010 Hợp chất amino chức oxy
             29379090 Loại khác

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in