Phần mở đầu - 2804

Mã HS Việt Nam 2804 - Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác.

tra cứu mã hs số 2804của Việt Nam là Đối với Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác.. tra Mã 2017 HTS hoặc Mã HSN cho Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác. ở Việt Nam.

mã hs Mô Tả Món Hàng
  2804 Hydro, khí hiếm và các phi kim loại khác.
             28041000 Hydro
             28042100 Khí hiếm:Argon
             28042900 Loại khác
             28043000 Nitơ
             28044000 Oxy
             28045000 Boron; tellurium
             28046100 Silic:Chứa silic với hàm lượng không dưới 99,99% tính theo trọng lượng
             28046900 Loại khác
             28047000 Phospho
             28048000 Asen
             28049000 Selen

Send Us Your Requirements

Address

Export Genius
C-7/224-225, 2nd Floor,
Sector-7, Rohini,
New Delhi, India.
Call +91-11-47048012
Email - info@exportgenius.in